Aktualności

Na bieżąco postaram się dodawać najnowsze informacje które 103 dotyczą, ale także chronologicznie te które były ważne a zostały pominięte.

Początek XXI wieku dla mieszkańców zamieszkujących wzdłuż linii 103 Trzebinia-Wadowice jak i dla przyjezdnych, okazał się krokiem do tyłu. Gdy w całej Europie zaczyna się stawiać na kolej, wykorzystując jej walory, jeśli chodzi o ochronę środowiska i bezpieczeństwo, w Polsce postawiono na jej degradację. Choć Ustawa o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji kolei z 2000 roku miała pozwolić się jej rozwijać, to rzeczywistość okazała się zgoła inna.

Pierwszym skutkiem działania Ustawy było zamykanie nierentownych (szerokie pojęcie) linii kolejowych. Jedną z nich była linia 103. Z wielkim smutkiem i rozgoryczeniem żegnano ostatni pociąg odjeżdżający z tych miejscowości. Jeszcze wówczas mówiono, że to tylko chwilowe zawieszenie, a jak się znajdą pieniądze w kasie samorządu, to kolej wróci. Powoływano się przy tym na Ustawę, która dawała możliwość przejęcia takich linii przez samorządy lokalne. Co mamy dziś? Wybierzcie się i zobaczcie do Bolęcina, Regulic, Alwerni, Okleśnej, Woźnik, Radoczy.... Mieszkańcy nadal czekają....


Odpowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej na zapytanie nr 1134

2 stycznia 2010 Napisz odpowiedź

Warszawa, dnia 22 listopada 1999 r.

Odpowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej na zapytanie nr 1134
w sprawie modernizacji linii kolejowej – odcinek Spytkowice-Wadowice,

(…)Ze względu na stan techniczny, potoki podróżnych i znikomy ruch pociągów towarowych linia została zaliczona do kategorii linii drugorzędnych. Niska rentowność przewozów wskazuje na zaliczenie linii do grupy linii przewidzianych do zawieszenia na nich przewozów pasażerskich. Dla linii zaliczonych do tej grupy nie przewiduje się modernizacji.(…)

Minister Tadeusz Syryjczyk
źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/4CF3E0F3

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 1999 – mija równo STO LAT (1899-08-15) od otwarcia jednotorowej linii kolejowej o przeświecie 1435 mm z Trzebini do Skawców.

Nikt nie obchodzi ani nie zauważa okrągłego jubileuszu, zasłużonej linii kolejowej, jej eksploatacja jest duża, kilka lat wcześniej została całkowicie zelektryfikowana jednak nie zadbano o stan torowiska. Minie jeszcze kilkanaście lat, a o jeżdżących tu licznie pociągach towarowych i osobowych będzie się wspominać z nostalgią w kategorii: historia.