Petycja profesora Nowakowskiego

11 stycznia 2011

STYCZEŃ 2011 Rynek Kolejowy informuje o interwencji Profesora Nowakowskiego, mieszkańca Wadowic, historyka regionalnego oraz wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego, który skierował do władz województwa małopolskiego petycję, w której zwraca uwagę na problemy kolei regionalnej w powiecie wadowickim, a także wskazuje konkretne sposoby ich rozwiązania.

Oto fragment dotyczący linii 103, całość można przeczytać pod adresem:
http://www.rynek-kolejowy.pl/Nowakowskipetycja.doc (plik MS Word)

Należy, wspólnie z zarządcą sieci kolejowej (PKP PLK SA), podjąć decyzję o przywróceniu przejezdności pociągów pasażerskich na części linii kolejowej nr 103 (Wadowice-Spytkowice). Ruch pasażerski na tej linii został zawieszony 7 października 2002 r., a następnie cała linia wraz ze wspomnianym odcinkiem, uległy szybkiej dewastacji, m.in. poprzez systematyczne kradzieże sieci trakcyjnej. Pragnę nadmienić, że odcinek ów charakteryzuje się na 14 km długości brakiem posterunków i prostą geometrią toru. Po remoncie pociągi, w tym wspomniane wyżej jednostki EN81 mogłyby osiągać prędkość w granicach 70-80 km/godz. Przywrócenie do eksploatacji tego odcinka znacznie ułatwiłoby ludności gmin Tomice oraz Spytkowice dojazdy do pracy i nauki w Krakowie, Oświęcimiu i Skawinie. Na tym nieczynnym odcinku znajdują się cztery przystanki (Radosza, Woźniki, Grodzisko, Trzebieńczyce). Jako dodatkowe argumenty należy wziąć pod uwagę dojazd z Wadowic przez Spytkowice do Krakowa Płaszowa bez zmiany czoła pociągu, szybkie połączenie kolejowe z Oświęcimiem oraz najkrótsze połączenie z aglomeracją śląską (przez Spytkowice, Oświęcim). Już w 1930 r. kursował sobotnio-niedzielny pociąg pospieszny z Katowic do Zakopanego przez Oświęcim, Spytkowice, a w latach 90. ubiegłego stulecia kursował tą trasą pociąg przyspieszony z Katowic do Suchej Beskidzkiej


Dodaj komentarz