Przygotowanie wniosku o likwidacje linii 103

1 grudnia 2010

GRUDZIEŃ 2010
Fatalnie brzmiące informacje od Redaktora Naczelnego portalu Tygodnika Przełom:

PKP PLK SA Marek Pawlik do interweniującego w sprawie wznowienia połączeń osobowych na linii 103 Trzebinia-Wadowice posła Tadeusza Arkita
Zakład Linii Kolejowych w Krakowie wystąpił do właściwych terytorialnie organów samorządowych i do przewoźników o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji ww odcinka linii kolejowej. W odpowiedziach żaden z adresatów nie wyraził zamiaru partycypacji w kosztach eksploatacji lub przejęcia linii. W związku z powyższym IZ Kraków przygotowuje wniosek do zarządu spółki w sprawie likwidacji ww. linii.

źródło: http://www.przelom.pl/

Informacja znalazła się także na ogólnopolskim forum kolejowym http://infokolej.pl/

Ze swojej strony dodam iż mam nieodparte wrażenie że linię próbuje się od wielu już lat zlikwidować, rozebrać fizycznie na siłę nie zważając na koszty takiej operacji oraz całkowite zaprzepaszczenie przyszłej rewitalizacji. Nikt nie chce zauważyć że przykładowo we Wrocławiu kosztem 100mln zł reaktywuje się linię określaną jako drugorzędną do małych miejscowości. Tymczasem mimo obietnic Marszałka Województwa Małopolskiego o pozostawieniu linii Trzebinia-Wadowice na lepsze czasy wdraża się procedury zmierzające do jej rozbiórki.


Dodaj komentarz