Odpowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej na zapytanie nr 1134

2 stycznia 2010

Warszawa, dnia 22 listopada 1999 r.

Odpowiedź ministra transportu i gospodarki morskiej na zapytanie nr 1134
w sprawie modernizacji linii kolejowej – odcinek Spytkowice-Wadowice,

(…)Ze względu na stan techniczny, potoki podróżnych i znikomy ruch pociągów towarowych linia została zaliczona do kategorii linii drugorzędnych. Niska rentowność przewozów wskazuje na zaliczenie linii do grupy linii przewidzianych do zawieszenia na nich przewozów pasażerskich. Dla linii zaliczonych do tej grupy nie przewiduje się modernizacji.(…)

Minister Tadeusz Syryjczyk
źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ3.nsf/main/4CF3E0F3

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Rok 1999 – mija równo STO LAT (1899-08-15) od otwarcia jednotorowej linii kolejowej o przeświecie 1435 mm z Trzebini do Skawców.

Nikt nie obchodzi ani nie zauważa okrągłego jubileuszu, zasłużonej linii kolejowej, jej eksploatacja jest duża, kilka lat wcześniej została całkowicie zelektryfikowana jednak nie zadbano o stan torowiska. Minie jeszcze kilkanaście lat, a o jeżdżących tu licznie pociągach towarowych i osobowych będzie się wspominać z nostalgią w kategorii: historia.


Dodaj komentarz