Zapytanie nr 7387 do Ministra Infrastruktury

31 lipca 2010

SIERPIEŃ 2010 Po za posłem Markiem Polakiem z Andrychowa który nie raz już w sejmie interweniował do Ministerstwa Infrastruktury oraz tamtejszego podsekretarza stanu Pana Engelharta do sprawy przyłączył się także poseł Tadeusz Arkit z Libiąża:

Zapytanie nr 7387 do Ministra Infrastruktury

w sprawie linii kolejowej nr 103 Trzebinia ? Wadowice w pow. chrzanowskim i wadowickim
Stan faktyczny: linia kolejowa nr 103 Trzebinia ? Wadowice-Skawce powstała w 1899 r. W 1982 r. dokonano elektryfikacji odcinka Trzebinia ? Bolęcin, a w 1982 r. odcinka Spytkowice ? Wadowice. W 2002 r. zamknię to przewozy pasażerskie na odcinku Trzebinia ? Wadowice, mimo licznych sprzeciwów lokalnych środowisk i samorządowców. Obecnie linia ta jest
przejezdna tylko na trasie Trzebinia ? Bolęcin, Spytkowice ? Okleśna oraz Spytkowice ? Wadowice (przewozy towarowe). Stan techniczny torowiska nie pozwala jednak na wykorzystanie potencja ł u wspomnianej linii w sposób pełny i efektywny, dlatego pociągi poruszaj ą się na wspomnianych odcinkach z bardzo małą prędkością.

O przywrócenie linii dawnej świetności zabiegają samorządowcy sąsiadujących powiatów chrzanowskiego i wadowickiego, jak również mieszkańcy zainteresowani transportem na wspomnianym odcinku. Wiadomo równie ż , ż e PLK SA z ł o ż y ł a wniosek o likwidację torowiska na odcinku Trzebinia ? Wadowice. Z dostępnych nam informacji wynika jednakowoż , że burmistrz Wadowic za pośrednictwem starosty wadowickiego z ł o ż y ł a wniosek dotyczący reaktywacji i przywrócenia transportu pasażerskiego oraz towarowego na trasie Trzebinia ? Wadowcie, w ramach ?Strategii rozwoju transportu województwa małopolskiego 2010?2030?. Przywrócenie możliwości transportu tą linią wydaje się po żądane, biorąc pod uwag ę plany powstania obiektu utylizacji odpadów w Trzebini, dzięki czemu transport odpadów z powiatów o ściennych mógł by odbywać się w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

Stawiam pytania:

1. Czy przewiduje się możliwość rewitalizacji odcinka linii 103 Trzebinia ? Wadowice w ramach ?Strategii rozwoju transportu województwa małopolskiego na lata 2010?2030??
2. Czy przewiduje się likwidację torowiska na wspomnianej trasie (uwzględnienie wniosku PLK SA) oraz jakie wiąże się z tym koszty?
3. Jakie są szacowane koszty przywrócenia sprawności technicznej i jakościowej wspomnianej trasy?

Wyrazami szacunku

Poseł Tadeusz Arkit

Warszawa, dnia 7 lipca 2010 r.

źródło:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/d280e243ad0fdc68c1257364004369bc/b90af1cd7dd3a176c125776000458fb9?


Jedna myśl nt. „Zapytanie nr 7387 do Ministra Infrastruktury

  1. Cały Twf3j komentarz wziąłem pod uwagę i doknoałem poprawek rf3wnież odnosząc się do niego. Twoje zdanie już znam, o pisaniu przez Ciebie? kolejnego tak rozległego komentarza nawet nie marzyłem.


Dodaj komentarz