Witam na stronie kolejowej linii 103
- Trzebinia-Wadowice-Skawce (woj. małopolskie) -

This is an example of a HTML caption with a link.

Strona powstała w związku z tym że blisko po ponad 100 latach (1899-08-15) od uruchomienia linii nr 103 z Trzebini do Wadowic (odcinek Skawce rozebrano w 1988r.) grozi jej całkowita zagłada.

Złożyła się na to masa czynników, do których ciągle powracamy w licznych dyskusjach i debatach. W tym miejscu zapraszam do działu „Forum” i prześledzenie tematów, a także zabieranie głosu.

Postaram się przybliżyć po co i dlaczego nagłaśniamy sprawę, min. aby nie dopuścić do rozebrania torowiska na odcinku tejże linii Bolęcin-Regulice-Alwernia-Okleśna, a także nieustannie od zawieszenia kursów pociągów osobowych w październiku 2002roku, interweniujemy w PKP o wznowienie ruchu osobowego w oparciu o szynobusy.

Po naszej stronie stoją nieliczni miejscowi urzędnicy (a także poseł), którzy zadeklarowali chęć pomocy. Swoją sympatię wyrażają osoby dyskutujące na forach internetowych i w e-mailach. Sprawą żywo interesują się media zarówno lokalne jak i ogólnopolskie.

Przeciwko linii obstają PKP, które twierdzą iż nie mają żadnych środków na przywrócenie torowiska i infrastruktury do stanu przejezdności, a także niektórzy miejscowi urzędnicy oraz Ministerstwo Infrastruktury, które obarcza odpowiedzialnością za linię miejscowe starostwa powiatowe w Chrzanowie i Wadowicach. Największe zło jednak wyrządzili amatorzy cudzej własności, którzy skutecznie rozkradają torowisko kradnąc szyny, blachy, śruby i wszystko co tylko upłynnić można w skupach złomu.

W dobie setek milionów EURO przyznawanych z Funduszy Strukturalnych na remonty infrastruktury kolejowej, a także zakup taboru kolejowego nie można w żadnym wypadku dopuścić do fizycznej likwidacji linii kolejowej z Trzebini do Wadowic.

Postulujemy o przywrócenie ruchu osobowego na całej linii 103 Wadowice-Trzebinia z przedłużeniem do Chrzanowa w oparciu o istniejącą już infrastrukturę (linia 093 Trzebinia-Zebrzydowice).


Zwracamy się z osobistym apelem do Samorządu Województwa Małopolskiego

Mimo że obecnie nie planuje się ani przejęcia linii z Trzebini do Wadowic na własność ani uruchomienia na niej ruchu kolejowego Samorząd powinien przystąpić do działań dających takie możliwości na przyszłość.

Ponieważ używany jest argument o niezadowalającym lub wręcz fatalnym stanie infrastruktury kolejowej na odcinku Trzebinia-Spytkowice oraz Spytkowice-Wadowice oraz rozebraniu torowiska na odcinku Wadowice-Skawce co dało by możliwość bezpośredniego połączenia z podhalem i stacją Sucha Beskidzka należy wdrożyć realny plan doprowadzenia do powrotu ruchu kolejowego na wspomnianą relację.

Gdy zakończona zostanie modernizacja szlaku kolejowego linii E30 wschód – zachód głownie szlaku Kraków-Trzebinia-Katowice, a więc modernizacji infrastruktury w regionie nastąpi na dużą skalę, wówczas będą mogły pojawić się kolejne ważne argumenty przemawiające za uruchomieniem połączenia na linii 103 Trzebinia-Wadowice.

W związku z powyższym wnosimy aby Samorząd Województwa Małopolskie przedsięwziął działania na rzecz uchronienia linii 103 od całkowitej fizycznej likwidacji, a także zadbania o to aby grunty i urządzenia zajęte przez kolej nie zostały pozbawione swego pierwotnego przeznaczenia, co uniemożliwiłoby rozwój kolei regionalnych w województwie małopolskim, a także kolei aglomeracyjnej. W szczególności aby na wspomnianej w/w linii nienaruszony pozostał układ torów i peronów, oraz nie zostało przerwane zarówno geodezyjnie jak i fizycznie ciągłość linii kolejowej której próbują się dopuszczać władze niektórych Gminy wnosząc o to do PKP PLK.


Jako wprowadzenie do tematu polskich linii kolejowych gorąco polecam lekturę tekstu pt.:
„Moja niewesoła kolejowa refleksja”