Czat z Januszem Szczęśniakiem dot. przyszłości linii Trzebinia-Wadowice

24 października 2010

PAŹDZIERNIK 2010; Na portal społecznościowy chrzanowski24 zostaje zaproszony Starosta powiatu chrzanowskiego Pan Janusz Szczęśniak, który w zbliżających się wyborach kandyduje na burmistrza Trzebini. Padają pytania dotyczące stanu obecnego oraz przyszłości linii Trzebinia – Wadowice, oto zapis dyskusji:

Pytanie 1) – Dlaczego Pan Starosta niezwołał spotkania Burmistrzów i urzędników, które obiecywał pod koniec Czerwca w sprawienie dopuszczenia do rozbiurki linii kolejowej 103 Trzebinia-Wadowice

JanuszSzczesniak: Spotkanie miało dotyczyć nie rozbiórki linii, leczzasadności uruchomienia linii kolejowej Trzebinia – Wadowice. Rozmawiałem w tejsprawie z burmistrzami, którzy nie wykazywali jednak większego zainteresowania podjęciem tego tematu z powodów oczywistych. Uruchomienie tej linii to w tej chwilikoszt przekraczający 100mln złotych. Samorządy lokalne po prostu nie stać na udział wreaktywowaniu tego sytemu, stąd zachwyceni tym pomysłem nie byli. Rozmawiałem również z Panią Burmistrz Wadowic – Filipiak, którą zaprosiłem do Chrzanowa.Niestety nie przybyła na to spotkanie. Sądzę, że również względy finansowe zaważyły na tejsprawie. Rysuje się realna możliwość połączenia komunikacyjnego pomiędzy powiatemchrzanowskim i wadowickim. Jak państwo wiedzą został podpisany list intencyjnypomiędzy wojewodą małopolskim panem Stanisławem Kracikiem, szefem Stalexportuoraz Starostą krakowskim, burmistrzem Alwerni i panią burmistrz Spytkowic oprzyspieszenie budowy węzła w Rudnie. W ślad za tym za zostać zrealizowana kolejna inwestycjadrogowa – budowa połączenia mostowego w Podłężu. W tej sprawie powiat chrzanowskizwrócił się już do powiatu wadowickiego. Chcemy przygotować wspólnie koncepcjetakiego połączenia. Jeśli zatem węzeł w Rudnie powstanie i gdy uda siępołączenie mostowe zbudować pomiędzy powiatem chrzanowskim i wadowickim sprawa rozwiązania problemów komunikacyjnych zostanie zminimalizowana. Mam świadomość faktu, że to właśnie ogromne kosztyzwiązane z reaktywowaniem tej linii nie wywołują entuzjazmu wśród burmistrzów. Nic w tym zresztą dziwnego, bowiem kryzys światowywpływa jednak na wielkość budżetów naszych samorządów, wpływy do budżetu stały sięostatnio mniejsze niż zakładaliśmy. Budowa połączenia pomiędzy wadowicami atrzebinią spoczywa jednak przede wszystkim na barkach samorządu woj.małopolskiego. Dlatego też rozumiem włodarzy poszczególnych gmin.

Pytanie 2) – jak pan odpowie na słowapłynące z Samorządu Województwa Małopolskiego i Ministerstwa Infrastruktury że cyt.:”właściwe jest podjęcie wspólnych działań samorządów lokalnych powiatów wadowickiegoi chrzanowskiego w celu rewitalizacji linii kolejowej nr 103 na odcinku Trzebinia -Wadowice ze środków Unii Europejskiej w ramach regionalnego programu operacyjnego”.

JanuszSzczesniak: Daleka jeszcze do tego droga i żadne konkretne ustalenianie nastąpiły. Ja sam osobiście byłbym zwolennikiem budowy takiego połączeniapomiędzy Trzebinią a Wadowicami, ale nie w ciągu najbliższych 5 lat. Sądzę, że środkijakimi obecnie dysponujemy w samorządach nie dają nam uzasadnionych powodów doliczenia się z sukcesem jeśli idzie o ten zamiar. Nawet gdyby samorząd woj. w dużymstopniu pomógł.

źródło: http://chrzanowski24.pl/ZapisJanuszSzczesniak.pdf (podziękowania dla Łukasza oraz Tomka za zadanie pytań i prowadzenie czata)


Dodaj komentarz