Aktualności

Na bieżąco postaram się dodawać najnowsze informacje które 103 dotyczą, ale także chronologicznie te które były ważne a zostały pominięte.

Początek XXI wieku dla mieszkańców zamieszkujących wzdłuż linii 103 Trzebinia-Wadowice jak i dla przyjezdnych, okazał się krokiem do tyłu. Gdy w całej Europie zaczyna się stawiać na kolej, wykorzystując jej walory, jeśli chodzi o ochronę środowiska i bezpieczeństwo, w Polsce postawiono na jej degradację. Choć Ustawa o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji kolei z 2000 roku miała pozwolić się jej rozwijać, to rzeczywistość okazała się zgoła inna.

Pierwszym skutkiem działania Ustawy było zamykanie nierentownych (szerokie pojęcie) linii kolejowych. Jedną z nich była linia 103. Z wielkim smutkiem i rozgoryczeniem żegnano ostatni pociąg odjeżdżający z tych miejscowości. Jeszcze wówczas mówiono, że to tylko chwilowe zawieszenie, a jak się znajdą pieniądze w kasie samorządu, to kolej wróci. Powoływano się przy tym na Ustawę, która dawała możliwość przejęcia takich linii przez samorządy lokalne. Co mamy dziś? Wybierzcie się i zobaczcie do Bolęcina, Regulic, Alwerni, Okleśnej, Woźnik, Radoczy.... Mieszkańcy nadal czekają....


Zdemontowana i rozkradziona trakcja elektryczna

4 stycznia 2010 Napisz odpowiedź

LUTY 2003 W związku z niewielkim ruchem towarowym pomiędzy Stacją Trzebinia (dalej Bolęcin, Regulice, Alwernia, Okleśna) a Stacją Spytkowice zdemontowana (częściowo już rozkradziona) zostaje TRAKCJA ELEKTRYCZNA ( która została oddana do użytku w 1991 roku nakładem wielu miliardów uwczesnych złotych). Od tego momentu ruch towarowy na linii 103 odbywa się na odcinkach Trzebinia – Bolęcin (skup złomu) Spytkowice – Alwernia Zakłady Chemiczne, oraz Spytkowice – Wadowice. Pociągi towarowe jadące od Trzebini chcące dojechać do Wadowic kierowane są okrężną drogą, od wschodu przez Kraków Płaszów lub od zachodu przez Oświęcim. Popis zaczynają dawać „amatorzy cudzej” własności i na nieużywanym odcinku kolejowym Bolęcin-Regulice-Alwernia-Okleśna kradną co się tylko da.

Połączenia osobowe pomiędzy Trzebinią i Wadowicami na linii 103 zostają ZAWIESZONE

7 PAŹDZIERNIK 2002 Połączenia osobowe pomiędzy Trzebinią i Wadowicami na linii 103 zostają ZAWIESZONE,  pozostaje nieliczny ruch pociągów towarowych. Sprawdza się czarny scenariusz który przeczuwają pasażerowie oraz mieszkańcy miejscowości korzystających z połączeń pomiędzy Trzebinią i Wadowicami, doprowadzone do beznadziejnych warunków torowisko, ślimacze tempo dużego składu, wysoka cena biletów i 3 pociągi na dzień sprawiają że kolej całkowicie rezygnuje od tego momentu z przewozów pasażerskich na tej linii. Na otarcie łez zapewniając że niedugo sytuacja się zmieni na lepsze (ustawa dająca możliwość przejmowania takich linii samorządom). Czytaj więcej

PKP żąda dotacji do regionalnych połączeń

3 stycznia 2010 1 odpowiedź

WRZESIEŃ 2002r. Gazeta Wyborcza: „PKP żąda dotacji do regionalnych połączeń”

Prawdopodobnie nic już nie uratuje przed zamknięciem pięciu regionalnych linii kolejowych PKP Likwidacji ma ulec m.in. trasy Chabówka-Nowy Sącz, Jaworzno-Szczakowa- Bukowno, Trzebinia-Wadowice, Kalwaria-Lanckorona Wadowice i Sucha Beskidzka-Żywiec. – Decyzją zarządu miały być zawieszone od 1 października, ale przesunęliśmy ten termin na 7 – informuje Jacek Zadęcki, dyrektor Zakładu Przewozów Pasażerskich PKP w Krakowie. – To najbardziej nierentowne kursy, a nam brakuje pieniędzy na ich dalsze utrzymanie – wyjaśnia. Odpowiedzialny za politykę transportową urząd marszałkowski próbował ratować sytuację. Niestety bez skutku.

źródło: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,1036765.html

Poważnie zagrożone lokalne połączenia kolejowe w małopolsce

SIERPIEŃ 2002r.  Gazeta Wyborcza: „Poważnie zagrożone lokalne połączenia kolejowe w małopolsce”

Pięć regionalnych linii kolejowych zostanie zlikwidowanych z początkiem października, jeśli koleje nie dojdą do porozumienia z władzami województwa.

Zaledwie kilka tygodni temu PKP zdecydowały o zawieszeniu połączeń do Wieliczki, Katowic i Zakopanego. Powodem były trudności finansowe. Teraz zagrożone są linie regionalne: Trzebinia-Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska-Bielsko-Biała, Chabówka-Nowy Sącz, Bukowno-Jaworzno Szczakowa i Skawina-Żywiec (na odcinku od Suchej Beskidzkiej do granicy województwa). – To wyjątkowo deficytowe połączenia. Jeśli zarząd województwa nie zdecyduje o ich dofinansowaniu, zmuszeni będziemy 1 października zawiesić kursowanie pociągów – tłumaczy Jacek Zadęcki, dyrektor Zakładu Przewozów Regionalnych.

źródło: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,1020100.html

Walka o utrzymanie linii kolejowej Trzebinia-Wadowice wciąż trwa

WRZESIEŃ 2000r.  Lokalny Tygodnik Przełom: Walka o utrzymanie linii kolejowej Trzebinia-Wadowice wciąż trwa. Dyrekcja Zakładu Przewozów Pasażerskich w Krakowie dąży do likwidacji tej linii, argumentując, że jest ona nierentowna. Postanowiła jednak pod naciskiem samorządów o przedłużeniu o miesiąc utrzymania ruchu pasażerskiego. W czerwcu przedstawiciele kolei podpisali z samorządami powiatowymi – chrzanowskim i wadowickim porozumienie. Zgodnie z nim, w zamian za utrzymanie przez trzy miesiące kursów, samorządy miały ponieść koszty oświetlenia i utrzymania czystości oraz porządku na stacjach i przystankach. W ślad za porozumieniem nie poszły pieniądze ze starostw. Ostatecznie linia została zamknięta.

źródło: www.przelom.pl

Brak dofinansowania ze strony samorządów

LIPIEC 2000r.  Lokalny Tygodnik Przełom opisuje działania samorządowców: cyt. ?Pomimo zawarcia umowy o dofinansowanie nierentownej linii kolejowej relacji Wadowice-Trzebinia pomiędzy powiatem chrzanowskim, wadowickim, urzędem marszałkowskim a PKP, pieniędzy na ten cel nie będzie. Powiat chrzanowski miał dawać 6 tys. zł miesięcznie. Samorządy miały zadbać o oświetlenie i utrzymanie porządku na stacjach kolejowych. – Przepisy prawne uniemożliwiają przekazywanie pieniędzy na zadania niebędące obowiązkiem powiatu – zakomunikował w imieniu zarządu powiatu Tomasz Kikla. Już wtedy PKP zapowiedziały, że w razie braku dofinansowania blisko 20 proc. kosztów utrzymania całej trasy, pociągi między Wadowicami i Trzebinią przestaną jeździć.

źródło: www.przelom.pl wydanie papierowe nr 30 z 26.7.2000r

Kolejna zapowiedź likwidacji połączeń osobowych

CZERWIEC 2000r. Zapowiadana przez PKP PR całkowita likwidacja połączeń osobowych na linii Trzebinia – Wadowice wywołuje gorące dyskusje wśród Radnych powiatu chrzanowskiego. Nasuwają się pytania odnośnie możliwości dojazdu z położonego na linii 103 miasta i gminy Alwernia do sąsiednich Wadowic, Trzebini oraz do stolicy powiatu chrzanowskiego – Chrzanowa, oraz możliwości przesiadki na stacjach węzłowych w Spytkowicach i Trzebini na pociągi do Katowic, Krakowa, Oświęcimia. Podobny problem i zażarta dyskusja toczy się w Wadowicach gdzie radni wskazują na unicestwienie możliwości dojazdów na północ do dużej stacji przesiadkowej w Trzebini oraz Spytkowicach oraz pozbawienie możliwości dojazdu mieszkańców swoich miejscowości, przypominając jednocześnie rozebrany odcinek na południu Wadowice-Skawce (kierunek Sucha Beskidzka) oraz jego skutki dla miasta i regionu. O sprawie pisze także miejscowy Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej „Przełom” nr 24 (z 14.06.2000)

Komentarz: Dyskusje skończyły się deklaracjami z których nie wiele wyniknęło, pojawiły się na krótki okres busy, zapowiadana komunikacja miejska Chrzanowa z Wadowicami nie nastąpiła. Mieszkańcom, pasażerom korzystającym wcześniej z pociągów pozostały prywatne samochody i rowery. Firmy przewozowe w niedługim czasie zwinęły kursy które wcześniej konkurowały z pociągami.